W dniach 11. - 12.01.2014 odbywają się zajęcia!

Plany zajęć na w/w dni znajdują się w zakładce:

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych -> Plany zajęć. 

Dnia 25.01.2014 (sobota) odbywać się będą egzaminy - obecność obowiązkowa.

 

DO ZOBACZENIA!